SELECT meta_title, meta_desc, glowne_slowo FROM kat2 WHERE kat_2_id = '100110' AND wojewodztwo='dolnośląskie'